Luna  Velekněžka

Průvodce  tajemstvím  tarotu

Email: kouzlotarotu@seznam.cz

Tarot je jazykem, který je naprosto univerzální, neboť vychází ze světa archetypů pronikajících celým naším vědomím. Oním archetypem jsou vlastnosti lidských citů, představ a myšlenek. Je jako zrcadlo nabízející obraz nás samých, když do něj pohlédneme.

Zjednodušeně řečeno tarotové karty jsou zrcadlem našich citů, pocitů, stavu duše a těla. Otevřete se skryté moudrosti a nechte se nasměrovat k vlastní intuici a k nalezení odpovědí. Pomohu Vám nahlédnout do vlastního nitra a tím nalézt skryté informace.

Tarot není ani dobrý ani špatný, pouze odráží aktuální energii dané osoby nebo osoby, na kterou se ptáme. Ráda Vám budu průvodcem na této krásné a úžasné cestě do hloubky Vašeho nitra.

luna velekněžka tarot
výklad tarotových karet
tarotové karty
tarot

Kdo jsem

Každý z nás má svou cestu a moje cesta vedoucí k tarotovým kartám byla trnitá. Od útlého věku jsem odmítala přijmout určitý dar vnímavosti. Předpokládalo se, že s dospíváním tento dar ztratím nebo že zeslábne. I já jsem si to myslela, ale místo toho uvnitř mě rostl a formoval se. Když dnes zpětně hodnotím mou životní cestu, vše dává smysl. Dokonce i to, že jsem se dostala k této krásné práci, díky které Vám mohu pomoci odhalit odpovědi a načíst aktuální situaci.

Vím, že život není ani černý ani bílý, proto se nemusíte bát, že bych Vaši životní situaci, ať už je jakákoliv, hodnotila nebo moralizovala. Každého z nás život zavede do různých situací, s kterými se snažíme vypořádat nejlépe, jak umíme. Ke svým klientkám/klientům přistupuji s laskavostí, pochopením a upřímností. Věřím, že mezi mnou a tazatelem by měla být upřímnost a důvěra, a proto zachovám Vaše tajemství a životní situace, se kterými se mi svěřujete.

Jsem přesvědčena o tom, že je důležité vybrat si správnou osobu, která Vám pomůže na Vaší cestě. Velmi si budu vážit, pokud tou osobou budu moci býti já. Nemohu za Vás přejít Váš most, ale mohu Vám ukázat směr, kterým se dát, nebo Vás k němu přímo dovést.

S láskou a pokorou Luna